төсексалар

төсексалар
зат. этногр. Күйеу бала мен қалыңдықтың төсегін салған адамға берілетін кәде. Одан соң шымылдық ашқан жеңгесіне «шымылдықашар», төсек салған жеңгесіне «т ө с е к с а л а р» сондай-ақ, «қолұстатар», «шашсипатар» сияқты толып жатқан жол-жоралар мен кәделер беріледі (А.Нүсіпоқасұлы, Ағаш бесік., 3, 49). Бір әйел шымылдық ашып «шымылдықашар» алса, екіншісі алдын ала қалыңдық төсегін салғаны үшін «т ө с е к с а л а р» сұрайды (Х.Арғынбаев, Қаз. халқы., 195). Неше жігіт ер жетсе, сонша есікашар, ұрын келер, итырылдатар, бақантастар, қолұстатар, шашсипатар, т ө с е к с а л а р … (М.Тиесов, Жиделібайсын., 57).

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты. . 2014.

Нужна курсовая?

Смотреть что такое "төсексалар" в других словарях:

  • түндікашар — зат. этногр. Күйеубала жатқан отаудың түндігін ашқаны үшін берілетін кәде. Үйлену тойында бұрын тоғызаяқ, тоғызтабақ, күйеу шақыру, т ү н д і к а ш а р, шымылдырықбайлар, төсексалар сияқты жол жора лғылар жас а лған (Б.Төтенаев, Қаз. ұлт. ойын.,… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • бақантастар — қ. бақан аттар. Неше жігіт ер жетсе, сонша құда түсер, күйеу аттанар, есік ашар, ұрын келер, итырылдар, б а қ а н т а с т а р, қолұстатар, шашсипатар, төсексалар… (М. Тиесов, Жиделібайсын., 57) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • етікшешер — зат. этногр. Күйеу жігіттің етігін шешкені үшін алынатын кәде. Қатындар қалыңдықты ортаға алып, шымылдыққұрар, қолұстатар, шашсипатар, төсексалар, е т і к ш е ш е р, іргетебер, көрпеқимылдатар кәделерін бөлісті (Ж.Аймауытов, Шығ., 387) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • тоғызаяқ — зат. этногр. Үйлену тойында жасалатын жол жоралғылардың бірі. Үйлену тойында бұрын т о ғ ы з а я қ, тоғызтабақ, күйеу шақыру, түндікашар, шымылдықбайлар, төсексалар сияқты жолжоралғылар жасалған (Б.Төтенаев, Қаз. ұлт. ойын., 25) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • тоғызтабақ — зат. этногр. Құдаларға тартылатын кәделі табақтар. Үйлену тойында бұрын тоғызаяқ, т о ғ ы з т а б а қ, күйеу шақыру, түндікашар, шымылдықбайлар, төсексалар сияқты жолжоралғылар жасалған (Б.Төтенаев, Қаз. ұлт. ойын., 25) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • шымылдықбайлар — зат. этногр. Шымылдығын байлағаны үшін күйеу баладан алатын жол жоралғы. Үйлену тойында бұрын тоғызаяқ, тоғызтабақ, күйеу шақыру, түндікашар, ш ы м ы л д ы қ б а й л а р, төсексалар сияқты жол жоралғылар жасалған (Б.Төтенаев, Қаз. ұлт. ойын., 25) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • шымылдыққұрар — зат. этногр. Қалыңдықтың шымылдығын құрғаны үшін алатын кәде. Қатындар қалыңдықты ортаға алып, ш ы м ы л д ы қ қ ұ р а р, қолұстатар, шашсипатар, төсексалар, етікшешер, іргетебер, көрпеқимылдатар кәделерін бөлісті (Ж.Аймауытов, Шығ., 387) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • іргетебер — зат. этногр. Күйеу жігіттен алатын кәдел ердің бірі. Қатындар қалыңдықты ортаға алып, шымылдық құрар, төсексалар, етікшешер, і р г е т е б е р, көрпеқимылдатар кәделерін бөлісті (Ж.Аймауытов, Шығ., 387) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»